Ενημέρωση - επίδειξη για τους εργαζομένους στην καθαριότητα

κατηγορία: Συνέδρια - Σεμινάρια - Ημερίδες
Εκτύπωση
ημ. καταχώρησης: 29-06-2009

Την Τρίτη, 16.06.2009, έγινε από τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνης, κύριο Στυλιανό Κουτζόγλου, η προγραμματισμένη ενημέρωση - επίδειξη για τους εργαζομένους στην καθαριότητα, στο οικοδομικό και ηλεκτρολογικό συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου. Η ενημέρωση - επίδειξη που αφορούσε στον ασφαλή τρόπο συλλογής, φύλαξης και απόθεσης των μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων έλαβε χώρα στα Μισσίρια, στο χώρο που στεγάζεται το οικοδομικό και ηλεκτρολογικό συνεργείο. Στον ανωτέρω αναφερόμενο χώρο κατασκευάστηκε οικίσκος που θα φιλοξενήσει τον ψυκτικό θάλαμο όπου θα εναποτίθενται προς προσωρινή αποθήκευση τα ιατρικά απόβλητα των ιδιωτικών ιατρείων της πόλης του Ρεθύμνου. Από εκεί θα τα παραλαμβάνει εταιρεία επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων που εδρεύει στο Ηράκλειο, και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για την περαιτέρω ορθή και σύννομη διαχείρισή τους.

Τα απόβλητα αυτά αφού συσκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ. Αρ. Η.Π.37591/2031 (1.10.2003) από τον κάθε γιατρό στο ιατρείο του, θα εναποτίθενται από αυτόν σε δύο ειδικούς για το σκοπό αυτό κόκκινους κάδους που θα τοποθετηθούν σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η κάθε συσκευασία που θα εναποτίθεται στους κόκκινους κάδους θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα με τον κωδικό του κάθε γιατρού. Οι συσκευασίες αυτές θα μεταφέρονται καθημερινά από τους εργαζομένους στην αποκομιδή των αποβλήτων στα Μισσίρια και θα τοποθετούνται στον εν λόγω οικίσκο για προσωρινή αποθήκευση.

Από τον κύριο Κουτζόγλου τονίστηκε, ότι μέχρι σήμερα όλα αυτά τα μολυσματικά απόβλητα τοποθετούνται σε απλές πλαστικές σακούλες, χωρίς καμιά πρόβλεψη προφύλαξης για τους εργαζομένους στην καθαριότητα του Δήμου, χωρίς καμιά πρόβλεψη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και Διάσωσης του Φυσικού Περιβάλλοντος. Τονίστηκε επίσης, η πρωτόγνωρη περιβαλλοντική ευαισθησία που επέδειξε ο Δήμος Ρεθύμνης μέσω του Δημάρχου, κυρίου Μαρινάκη και του αντιδημάρχου, κυρίου Παπαδουράκη.

Οι κινήσεις αυτές μέσω της ενδελεχούς πληροφόρησης και κατανόησης του προβλήματος πρέπει να αγκαλιαστούν από όλους:

·         από τον ιατρικό κόσμο, που πρέπει να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα νομοθεσία

·         από την πολιτεία, που πρέπει να είναι πάντα αρωγός του πολίτη σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνία, διασφαλίζουν τη Δημόσια Υγεία και αποσκοπούν στη Διαφύλαξη και Διάσωση του Φυσικού Περιβάλλοντος

·         από τους εργαζομένους στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου

·         από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι κινήσεις αυτές πρέπει επίσης να αφυπνίσουν πολλές ομάδες της κοινωνίας να πράττουν το αυτονόητο, να πράττουν απλά το χρέος τους, τίποτε περισσότερο.

Στην ενημέρωση - επίδειξη παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος, κύριος Τάσος Παπαδουράκης, η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κυρία Γεωργία Κελέκη και η πρόεδρος του Δ.Σ. των εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνου, κυρία Νικολέτα Γκολφινοπούλου.


επιστροφή στη κατηγορία Συνέδρια - Σεμινάρια - Ημερίδες