ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

Ι. Βλαστοκύτταρα στην Οδοντιατρική, Δεδομένα και Προοπτικές

ΙΙ. Οστεονέκρωση γνάθων από λήψη διφωσφονικών, Νέα Δεδομένα και Διαχείρισή της


Δείτε ζωντανά!